วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
งานเลี้ยงสังสรรค์สมาคมศิษย์เก่า “คืนสู่เหย้า ชาวพระศรีปี58”

รองศาสตราจารย์ดร.พงศ์ หรดาล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  พันตำรวจเอกสมศักดิ์  หน่องพงษ์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ และอาจารย์พีลาภ วงษ์...

วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2558
ขอกราบขอบพระคุณ ในกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

ตามที่สมาคมผู้ปกครองและครูฯ สมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมกับโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ในวัน...

วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558
การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล (21 มิ.ย. 2558)

รัยลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ผู้อำนวยการกล่าวรายงานการจัดงาน นายกสมาคมผู้ปกครอง กล่าวเปิดการแข่งขัน ...

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมผู้ปกครองและครู (28 มิ.ย. 2558)

รับลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม พิธีกรกล่าวทักทาย และดำเนินรายการตามกำหนดการ รองอธิการบดี มรภ.ราชภัฏพระนคร เป็นประธา...