วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558
การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล (21 มิ.ย. 2558)

รัยลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ผู้อำนวยการกล่าวรายงานการจัดงาน นายกสมาคมผู้ปกครอง กล่าวเปิดการแข่งขัน ...

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมผู้ปกครองและครู (28 มิ.ย. 2558)

รับลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม พิธีกรกล่าวทักทาย และดำเนินรายการตามกำหนดการ รองอธิการบดี มรภ.ราชภัฏพระนคร เป็นประธา...