วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558รัยลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล


ผู้อำนวยการกล่าวรายงานการจัดงาน


นายกสมาคมผู้ปกครอง กล่าวเปิดการแข่งขัน


นายกสมาคม ตัดริบบิ้นเปิดการแข่งขัน


นายกสมาคม โยนโบว์ลิ่งเพื่อเปิดการแข่งขัน
นายกสมาคมมอบรางวัลนายกสมาคมมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันโบว์ลิ่ง

ถ่านรูปหมู่ที่ระลึก 

Cr. ภาพถ่ายจาก อ.อติพงศ์ ชัยวาสี