วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558รับลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมพิธีกรกล่าวทักทาย และดำเนินรายการตามกำหนดการ


รองอธิการบดี มรภ.ราชภัฏพระนคร เป็นประธานในพิธี


ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวรายงานการดำเนินงานต่อท่านประธาน


รองอธิการบดี มอบโล่รางวัลแด่ ผู้ปกครองที่เป็นคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองทางสมาคม ฯ ได้เชิญท่าน นพ.พงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา มาบรรยายเรื่องเลี้ยงลูกอย่างไรให้มีความสุข


นายกสมาคมผู้ปกครอง มอบของที่ระลึกแด่ วิทยากรผู้อำนวยการโรงเรียนบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินงานของสมาคมผู้ปกครองในปีการศึกษา 2557 ที่ผ่านมา


การเลือกตั้ง นากยกสมาคมผู้ปกครองคนใหม่ คือ ท่าน พ.ต.อ.สมศักดิ์ หน่องพงษ์


ถ่านรูปหมู่คณะกรรมการสมาคผู้ปกครอง


Next
บทความใหม่กว่า
Previous
This is the last post.