วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
งานเลี้ยงสังสรรค์สมาคมศิษย์เก่า “คืนสู่เหย้า ชาวพระศรีปี58”

รองศาสตราจารย์ดร.พงศ์ หรดาล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  พันตำรวจเอกสมศักดิ์  หน่องพงษ์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ และอาจารย์พีลาภ วงษ์...